Tag: tăng tuổi thọ cho bếp

Sửa bếp từ bosch để tăng tuổi thọ cho bếp

Đối với bếp từ, cần đánh giá công suất tiêu thụ điện như thế nào. Sử dụng đồng hồ đếm điện trên 5 ampe. Các phích cắm ổ cắm cũng phải trên 5 ampe và dùng riêng không được cắm