Tag: sửa bếp từ tại nhà

Hướng dẫn sửa bếp từ tại nhà

Bên sơ cấp gồm với 3v AC cấp cho sợi đổt , -21v cấp cho mặt ,5V cấp cho VXL , 18V cấp cho quạt và mạch dao động cứ mò ra từng cuộn dây để xem sở hữu thể