Tag: chuyển bếp gas sang bếp từ

Xu hướng chuyển bếp gas sang bếp từ

Bếp gas: Đối với bếp gas thì để làm chín thức ăn thì trước hết phải mất thời gian đặt làm nóng vùng không khí dưới đáy nồi rồi mới làm nóng được nồi và thức ăn bên trong. Do