Tag: bếp từ không vào điện

Sửa bếp từ media không vào điện

Bếp chạy nguồn cấp trước là biến áp thường hay biến áp xung, nếu là biến áp thông thường , đánh giá sơ cấp còn trở kháng không ? nếu không còn trở kháng là hỏng biến áp rồi .