Tag: bếp từ không nóng

Nguyên nhân bếp từ không nóng

Nếu bạn là người dùng thế hệ, có thể bạn đang sử dụng những công cụ nấu bếp không có đáy nhiễm từ hoặc Nguyên liệu không tương thích với bếp (sứ, thủy tinh, đất…) nên nồi nấu không nóng