Tag: bếp từ Châu Âu

Ưu điểm và nhược điểm của bếp từ Châu Âu nhập khẩu

Ngoài ra nấu bếp từ nhập khẩu cũng ít gặp hiện tượng thức ăn bị cháy và dính vào nồi. Nồi nóng bằng sự truyền nhiệt của từ nên không có hiện tượng lửa bốc lên hay bén vào nồi