Hướng dẫn sửa bếp từ không nhận nồi

Hướng dẫn sửa bếp từ không nhận nồi: Trường hợp bạn đã kiểm tra tuốt cả các các linh kiện trên đã thay thế mà vẫn chưa sửa được bếp hãy liên hệ với chúng tôi. Trung tâm dịch vụ nhà bếp Châu Âu chúng tôi sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến đánh giá và tiến hành sang sửa bếp từ của gia đình bạn.

Đầu tiên bạn cần kiểm tra bếp từ đã đặt đúng nồi từ chưa. Nếu bếp đã đặt đúng nồi từ thì cần kiểm tra theo các bước dưới đây:

– Tháo bếp và kiểm tra bo mạch:

+ Cần đánh giá tụ 0,33 mf, tụ 5mf xem có bị khô.

+ Cần đánh giá cặp trans driver cho con công xuất IGBT xem còn sống hay chết.

+ Cần kiểm tra trở lấy mẫu về cho vi sử lý

+ Cần đánh giá lại độ hở giữa cuộn dây cảm ứng và đáy nồi. Nếu cuộn dây đặt nghiên sẽ tạo ra khe hở lớn nên bếp báo không nhận dạng nồi và tắt.

+ Cần đánh giá IC so sánh

+ Cần kiểm tra cặp cảm biến trên mâm từ và dưới lưng IGBT.

Hướng dẫn sửa bếp từ không nhận nồi: Trường hợp bạn đã kiểm tra tuốt cả các các linh kiện trên đã thay thế mà vẫn chưa sửa được bếp hãy liên hệ với chúng tôi. Trung tâm dịch vụ nhà bếp Châu Âu chúng tôi sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến đánh giá và tiến hành sang sửa bếp từ của gia đình bạn.